Aandachtsgebieden

1)    Water en Hygiëne

In zuidwest Benin gaan deze activiteiten tot 2014 door gefinancierd door onze partners Aqua for All en de Eurekaachmeafoundation. De overeenkomst met Aqua for All loopt voorspoedig en we hopen dat deze overeenkomst ook na 2014 zal doorgaan en misschien kan worden uitgebreid.

In zuidoost Benin heeft een kopie van de genoemde activiteiten met Aqua for All gedraaid maar nu gefinancierd door de provincie Noord Holland. Om politieke redenen (ontwikkelingshulp wordt geschrapt) heeft de provincie Noord Holland dit niet verlengt. Er is echter ook in deze streek een enorme behoefte aan schoon water. Er moet dus op zoek worden gegaan naar een nieuwe Nederlandse partner voor dit gebied.

Er zijn een aantal kleinere water en hygiëne projecten uitgevoerd in het kader persoonlijke projecten.

2)    Onderwijs

Er zijn tot nu toe acht scholen van drie klassen, met toiletgebouw en inrichting gerealiseerd. De aanvragen vanuit Benin zijn echter enorm. Niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor het opknappen van scholen. Fondsen hiervoor zijn echter lastig te vinden. Ons streven is toch om minimaal twee scholen per jaar te realiseren.

3)    Gezondheidszorg.

Op het ogenblik wordt er gebouwd aan de gezondheidspost in Devemé via diverse fondsen en stichtingen. In 2013 is de bouw van een andere gezondheidspost gereedgekomen We zijn bezig met fondswerving voor een nog andere gezondheidspost.

Er zijn diverse aanvragen voor de bouw van gezondheidscentra bij ons binnengekomen waar wij donoren bij zoeken. We streven naar de bouw van een gezondheidspost per jaar.

4)    Inkomen genererende activiteiten

Met de stichting Gered Gereedschap zijn er nu diverse gereedschapsprojecten uitgevoerd in zuidwest en zuidoost Benin. Verder hebben we vier kleine bouw- en onderwijsprojecten afgerond voor vrouwengroepen. In al deze gevallen is er een onderkomen gerealiseerd, zijn er een cursussen alfabetisering en management aan de vrouwen gegeven en zijn er kleine investeringen gedan in de uitrusting. Er zijn nog verschillende aanvragen vanuit Benin op diverse gebieden. (ondersteuning vissers, ondersteuning vrouwengroep voor maniok en andere activiteiten, ondersteuning vrouwengroep voor zeepbereiding etc. Uitbreiding van deze activiteiten (dus andere donoren op dit gebied) zijn dus gewenst.

5)   Diverse

We zijn begonnen met het introduceren van lampen op zonne-energie. projectomschrijving).

6) Sociale woningbouw.

In zomer 2008 zijn wij benaderd door het ministerie van Habitat in Benin of er geen oplossing kon worden gevonden voor het woningprobleem in Cotonou (de grootste stad met 800.000 inwoners) De huren stijgen en de kwaliteit van de aangeboden huizen is slecht. We zijn nog steeds bezig met het bekijken van de mogelijkheden voor dit project. We hebben nu een akkoord getekend met het betreffende ministerie en de lokale hypotheekbank. Het zal echter nog wel de nodige tijd kosten om dit project daadwerkelijk te realiseren.

7) Activiteiten in Nederland.

Het belangrijkste van onze activiteiten zijn de projecten in Benin. Om het publiek in Nederland te informeren (draagvlak versterking) maar ook voor reclame en het zodoende vinden van Nederlandse partners hebben wij reeds diverse activiteiten gedaan en staan nog gepland. In 2008 en 2012 zijn er een tentoonstellingen geweest respectievelijk in de Openbare Bibliotheek Amsterdam Zuid Oost en in het gemeentehuis van Naarden. Deze tentoonstelling zal daarna, al of niet aangepast, bij andere gelegenheden worden neergezet. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*