Officiële informatie

Stichting Le Pont

 

Fiscaal nummer: 8152.29.793

 

Post- en bezoekadres: Jisperveldstraat 546 1024 BB Amsterdam

tel: 020-6363685 / 06-28171419 info@lepont.nl www.lepont.nl

 

Doelstelling:

– het bevorderen van de solidariteit tussen Europa en Afrika en in het bijzonder tussen het Nederlandse en Beninese volk;

– het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn in West Afrika en in het bijzonder in de Republiek Benin.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

– het aanmoedigen van elke vorm van particulier initiatief ter bevordering van het algemeen maatschappelijk belang in Benin vanuit Nederland dan wel vanuit Benin;

– een intermediair te vormen tussen individuen en organisaties in Nederland geïnteresseerd in de derde wereld en organisaties in Benin die zich in willen zetten voor het algemeen maatschappelijk belang;

– het zijn van een informatiebron voor Nederlandse organisaties, bedrijven en particulieren over het leven in Afrika en in het bijzonder Benin;

– de vertegenwoordiging van de belangen in Nederland van Benines non-profit organisaties (ONG’s), onder meer door het helpen bij het vinden van de eventueel benodigde fondsen, materieel en andere middelen voor hun activiteiten.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

Doordat mensen in Benin zien dat hun aanvragen echt worden gerealiseerd krijgen we steeds meer aanvragen. Onze strategie is deze aanvragen om te zetten in activiteiten in de gemeentes waar we werken (3 gemeentes in zuidwest Benin en 3 gemeentes in zuidoost Benin) en geleidelijke het werkterrein te vergroten naar omliggende gemeentes. Ons geheim blijft echter het combineren van diverse activiteiten op een relatief klein gebied. Zodoende blijven we in staat om ook kleine activiteiten te volgen. Op het ogenblik zijn we in vijf sectoren actief:

1)    Water en Hygiëne

2)    Onderwijs

3)    Gezondheidszorg

4)    Inkomen genererende activiteiten

5)    Diverse

Klik hier voor meer info

Bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter,peningmeester en secretaris

Voorzitter: Cornelis Pieter Berkman

Penningmeester: vacant

Secretaris: vacant

Verder zijn er twee vrijwilligers actief in Nederland en is in Benin een groep van zes mensen aan het werk.

 

Beloning:

De stichting heeft een coördinatrice in vaste dienst als betaald medewerker.

De zes medewerkers in Beninkrijgen verschillende lokale salarissen al naar gelang de activiteiten.

 

Gerealiseerd:

Water en hygiëne:

142 putten; 342 w.c.’s; 7 filters

Onderwijs:

8 scholen met meubilair en leermiddelen; 2 in aanbouw.

Gezondheidszorg:

4 gezondheidsposten, 2 centra voor moeder– en kindzorg, 1 paviljoen bij een ziekenhuis, leveren van medische uitrusting

 

Inkomen genererende activiteiten

1 opleidingscentrum voor jonge meisjes, 4 onderkomens vrouwengroepen, ondersteuning van handwerkslieden door het verstrekken van gereedschap.

 

Financiële verantwoording

2012 klik hier voor meer info

2013 klik hier voor meer info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*