Het waarom van Stichting Le Pont

Het doel van de jonge Stichting Le Pont is intermediaire te zijn tussen serieuze organisaties in West-Afrika (om te beginnen in Benin) en organisaties in Nederland. De oprichters hebben allen sterke banden met Benin en ze hebben hun sporen verdiend in het ontwikkelingswerk aldaar.
De Stichting is opgericht omdat er een leemte bestaat in het huidige aanbod van Europese ontwikkelingsorganisaties.

Er wordt te veel de nadruk gelegd op het versterken van de Afrikaanse organisaties, zonder dat er wordt nagedacht hoe deze toegang moeten krijgen tot de middelen om hun ideeën uit te voeren. Daarom wil de Stichting Le Pont een brug zijn tussen serieuze organisaties in Afrika en Nederland. Als brug willen we voor onze Afrikaanse partners hulp zoeken in Nederland om hun ideeën en projecten uit te kunnen voeren. Naar onze partners in Nederland willen wij een garantie zijn dat hun hulp goed terecht komt. Daarom o.a. gaan medewerkers van Le Pont Nederland regelmatig zelf in Benin kijken en is er ook een vestiging opgericht in Benin

Het bestuur, onder directie van een bouwtechnicus die 16 jaar in West-Afrika heeft gewerkt en gewoond, bestaat uit een aantal enthousiaste kenners die een soortgelijke en/of soortverwante achtergrond hebben. Zij beschikken over vele contacten in Benin, bij de lokale en regionale bevolking en instanties, maar eveneens bij de nationale overheden.

De Stichting Le Pont biedt veel mogelijkheden voor instellingen/bedrijven die aan één of meer projecten in Benin willen werken: het leggen van contacten tussen project en financierders/opdrachtgevers en/of adviezen en/of desgewenst leidinggeving aan het project etc. De Stichting Le Pont richt zich wat ontwikkelingsprojecten betreft speciaal op de kleinere, de ‘behapbare’. Onder ‘behapbaar’ verstaan we:

  • projecten op aanvraag van de plaatselijke bevolking en/of instanties

  • budgetten van tot enkele tienduizenden euro’s, waarbij vaak de bevolking zelf (grote betrokkenheid en kostenbesparing) meewerkt

  • overzichtelijkheid in grootte en tijd: veel betere kwaliteits-, voortgangs- en kostencontrole

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*