Goede hygiëne in dorpen langs de Ouemé

In acht dorpen in de regio Ouemé zijn per dorp een grote latrine bij een school gerealiseerd en voor vijf families ieder een kleinere latrine, teneinde de hygiëne rond de waterwinning te verhogen. De latrines zijn voorzien van na twee jaar leegbare compartimenten, zodat de inhoud kan worden aangewend voor bemesting van landbouwgronden.

Looptijd: juli 2014 tot en met februari 2016

Partner in Nederland: Waterschap Drents Overijsselse Delta

drents overijsselse delta 1

Latrine bij school

Familielatrine

Familielatrine

Zie voor het rapport van de vierde afsluitende fase de volgende link