Projecten

 

Gerealiseerde projecten

 

Lopende projecten

 

Persoonlijke projecten

 

Aangevraagde projecten

 

De projecten die Stichting Le Pont in Benin uitvoert zijn daarnaast in te delen in 5 categorieën.

Vier daarvan hebben direct te maken met de zogenaamde milenniumdoelen. Dit zijn afspraken die de lidstaten van de Verenigde Naties in 2000 hebben gedaan om voor 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Voor meer info zie www.millenniumdoelen.nl en nl.wikipedia.org/wiki/milleniumdoelstellingen.

Op ons niveau proberen we ons steentje hier aan bij te dragen.

Hieronder de verschillende categorieën, en daarbij vermeld de verschillende millenniumdoelen, die ermee gediend worden.

1) Water en hygiëne

goal4-overgoal7-over

 

2) Gezondheid

goal4-overgoal5-overgoal6-over

3) Onderwijs

goal2-over

4) Inkomen-genererende activiteiten

goal1-overgoal8-over

5) Andere projecten

 

Zoals u ziet dragen onze activiteiten bij aan 7 van de 8 miliumdoelstellingen.

Met de categorieën 1 Water en hygiëne en 2 Gezondheid proberen wij een goede gezondheid voor de mensen te garanderen. Het is duidelijk dat zonder goede gezondheid er geen ontwikkeling mogelijk is. Een slechte gezondheid kost geld wat anders voor andere dingen had worden kunnen gebruikt en remt of stopt de dagelijkse productie

Met de categorieën 3 Onderwijs en 4 Inkomen genererende activiteiten proberen we de mensen de middelen te geven om zich zelf te ontwikkelen en meer onafhankelijk te worden van externe hulp.

Bij de categorie 5 andere zijn een aantal activiteiten ondergebracht die niet direct onder voortgaande activiteiten vallen maar die wij toch belangrijk vinden voor algemene ontwikkeling.

Hoe is dit zo ontstaan ?

Stichting Le Pont wil zo concreet en direct mogelijk hulp bieden. Bij het ontstaan van Stichting Le Pont in 2003 hebben we ons laten leiden door de behoefte in Benin. Er zijn verschillende reizen naar Benin ondernomen waarbij de grootste problemen zijn geïnventariseerd en er goed is geluisterd naar de lokale autoriteiten, plaatselijk ontwikkelingsorganisaties (zogenaamde NGO’s) en de bevolking (al of niet georganiseerd in comités en groepen). Hierna is besloten ons te richten op de 4 genoemde categorieën daar deze naar onze mening de basis zijn voor zelfontwikkeling. In 2004 is concreet begonnen met een water en hygiëne project en de bouw van een school simpel omdat we daar als startende organisatie in Nederland partners bij hadden gevonden. Ook voor de andere categorieën hebben we in de loop van de jaren partners gevonden en hebben we op alle 4 de gebieden mooie resultaten kunnen boeken.

 

 

One Reply to “Projecten”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*